Hvordan nå dine mål

Hvordan kan du nå dine mål?

Alle personer har sine mål, og uansett størrelse på målet strever man etter å nå disse ved å utnytte egne kapasiteter og ressurser. Ønsker du å oppnå stor suksess og har en høy målsetting må du ha de rette holdninger og innstillinger for å komme dit. Det er mange måter å gjøre dette på, og du kan kanskje bli overrasket over at alt har vært innen rekkevidde hele tiden.

Når det gjelder målsetting er det viktig at du har en drøm.

Det er her målene starter, med dine drømmer om å oppnå noe. Du må være fullt fokusert for å kunne nå dine mål. På denne måten vil du hele tiden få nye ideer om hvordan du kan oppnå dine drømmer og det er dette som leder til suksess. Hvis viljen er svak vil veien mot målet bli utrolig lang og tiden det tar å komme dit vil bli forlenget. Det første steget mot målet er å drømme seg bort, og gjerne notere med penn og papir, og finne ut hva du ønsker å oppnå.

Se for deg din egen suksess i drømmene. Holdningen du har vil være meget avgjørende for hvor disiplinert du jobber mot å nå din målsetting. Finn gjerne frem til bilder som kan hjelpe deg å holde motivasjonen og hjelpe deg å huske din drøm. Søk på internett etter informasjon som kan hjelpe deg igang, og oppsøk gjerne en profesjonell konsulent til å hjelpe deg med å komme igang hvis du har problemer med dette. Vanligvis er ikke dette noe stort problem da de fleste allerede har drømmene klare.

Lag en liste.

Det neste er å lage en liste over de mål du vil oppnå. Skriv også ned steg for steg hvordan du skal kunne komme til ditt mål. Hvis ditt mål for eksempel er å bli rik, da er stegene gjerne noe slik som spare penger, investere, jobbe overtid, etc.

Det er alltid å anbefale at du tar deg tiden til å lage listen så detaljert som mulig. Som et eksempel er det bedre med å spare en million kroner, enn å sette å bli rik som mål. Når det gjelder stegene for å komme dit bør du gjøre på samme måte. Spare 100 kroner per dag er mye bedre enn for eksempel spare mer penger.

Tenk på fordeler og konsekvenser.

La oss ta som et eksempel at du sparer penger og at målet er en 3 måneders reise rundt i verden med familien. Du vil da kunne notere deg fordelen, som er 3 måneder sammen med familie og en rekke nye opplevelser. Ikke bare noter ned dette, men skriv også ned konsekvensene av å mislykkes som for eksempel en meget skuffet familie (kone og barn).

De rette holdningene.

Det er viktig å ha de rette holdningene for å holde seg på rett spor mot sine mål. Det er tre meget viktige punkter du kan merke deg, og det er kontinuitet, tålmodighet og disiplin. Uten disse tre skal det mye til at du kan lykkes. Kontinuiteten trenger du for å jobbe deg helt frem til din målsetting. Tålmodigheten hjelper deg til å jobbe kontinuerlig og vente på at resultatene kommer. Du trenger også tålmodigheten for å vente på de rette mulighetene. Disiplinen trenger du for å jobbe målrettet og ikke la deg distrahere av andre ting som kanskje er mer interessante enn jobb der og da.

Du kan utvikle dine holdninger ved å snakke med folk som opplever suksess, da dette vil påvirke din drivkraft og vilje. Du kan gjerne alliere deg med en bekjent som kan hjelpe deg å holde motivasjonen oppe når du føler at du stanger hodet mot veggen. Det er viktig at du sjekker fremgangen din mot listene du har skrevet med jevne mellomrom slik at du eventuelt kan gjøre de justeringene som er nødvendig. Noen små justeringer kan være nødvendig underveis, men hold deg til det fastsatte målet selv om planen for å komme dit er blitt endret.

Advertisement